کتاب اقتصادی

کتاب های اقتصادی مفاهیمی مثل اقتصاد، وضعیت اقتصاد و رفاه کشورها، درآمدهای آنان و میزان پیشرفت و آبادانی آن‌ها را نشان می دهد.

دکمه بازگشت به بالا