زندگینامه و خاطرات

خاطرات، زندگینامه ها و یا سفرنامه ها کتاب هایی هستند که معمولا از تجربیات خوب و بد انسان ها سرچشمه می گیرند و معمولا درس هایی برای ایندگان دارند. این کتاب ها حاوی اطلاعات تاریخی خوبی هستند.

دکمه بازگشت به بالا